پشتیبانی

پشتیبانی سایت

شامل پشتیبانی سایت
پشتیبانی هاستینگ سایت
پشتیبانی مشکلات احتمالی سایت و هاستینگ

مدیریت محتوای سایت

شامل مدیریت محتوای سایت
طراحی تصاویر برای محتوای سایت
ارسال 5 محتوا یا محصول به سایت در هفته (ماهانه 1500000 تومان)
ارسال 10 محتوا یا محصول به سایت در هفته (ماهانه 2500000 تومان)
ارسال 10 محتوا یا محصول به بالا به سایت در هفته (ماهانه به صورت توافقی )