هاستینگ لینوکس ایران

پلان 5


 • 500 مگابایت
  فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 تعداد ادآن دامین
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد

  قیمت ماهیانه

پلان 6


 • 4000مگابایت
  فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 تعداد ادآن دامین
 • نامحدود سایر امکانات
 • دارد

  قیمت ماهیانه