لینک دانلود نرم افزار FireFTP Download چاپ

  • 1

اگر مرورگری که شما از آن استفاده می کنید firefox است می توانید به منوی Tools رفته و در آنجا در قسمت Add-on نرم افزار fireFTP را نصب نمایید تا به firefox شما اضافه شود و زین پس می توانید از همان منوی Tools به این نرم افزار دسترسی داشته باشید و به firefox شما اضافه می شود.
اگر از این طریق نخواستید عمل کنید می توانید از لینک زیر استفاده کنید و توسط آن این نرم افزار را دانلود کنید تا به firefox شما اضافه شود :
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/684
*
اگر از مرورگری جز firefox استفاده می کنید باید از نرم افزار های FTP که در بازار موجود می باشد برای کار با FTP استفاده کنید، نرم افزارهایی همچون SmartFTP، FileZilla، CuteFTP.
این نرم افزارها را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید:
لینک دانلود SmartFTP :
http://www.smartftp.com
لینک دانلود FileZilla :
http://filezilla-project.org
لینک دانلود CuteFTP :
http://www.cuteftp.com/downloads/cuteftppro.aspx

آیا این پاسخ مفید بود؟

« بازگشت