مقالات

 ارسال شماره فیش

برای ارسال شماره فیش وجه پرداختی جهت انجام سفارشات شما، ازقسمت فاکتورهای من در صفحه مشاهده...

 عودت وجه پرداخت شده

شرایط بازگشت هزینه در سه مورد زیر خلاصه میشود: 1-کمتر از 7 روز از خریداری سرویس گذشته باشد....