مقالات

 htaccess.

htaccess. يك فايل بسيار ساده با محيط تكست است.با استفاده از اين فايل ميتوانيد پيغام هاي خطايي كه...

 آیا من می توانم وب سایت خود را قبل از اینکه dns های دامنه ام را بر روی dns های شما قراردهم امتحان کنم؟

بله شما میتوانید از طریق آدرس موقت IP آپلود را انجام دهید کلیه IP های مورد نیاز شما از این طریق...

 صفحات خطا

خطاي شماره 400اين صفحه زماني نمايش پيدا خواهد كرد كه كاربري URL صفحه اي را وارد نمايد كه روي وب...

 طریقه ارسال ایمیل در کد ASP

برای ارسال ایمیل در کد ASP شما از دو روش CDO  و ASPMail   می توانید استفاده کنید،...