مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلان برنزی -
فضای میزبانی: 1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ادآن دامین : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
سایر امکانات : نامحدود
هاست شرکتی
پلان نقره ای -
فضای میزبانی: 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ادآن دامین : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
سایر امکانات : نامحدود
هاست شرکتی
پلان طلایی -
فضای میزبانی: 3000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ادآن دامین : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
سایر امکانات : نامحدود
هاست شرکتی
Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.82.73.21) وارد شده است.