مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلان 4 ستاره -
فضای میزبانی: 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ادآن دامین : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
نصب cms (شش ماه به بالا رایگان)
سایر امکانات : نامحدود

قیمت ماهیانه : دارد


پلان 5 ستاره -
فضای میزبانی: 1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ادآن دامین : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
نصب cms (رایگان)
سایر امکانات : نامحدود

دامنه رایگان : دامنه رایگان ir


قیمت ماهیانه : دارد


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
پلان 6 ستاره -
فضای میزبانی: 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ادآن دامین : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
نصب cms (رایگان)
سایر امکانات : نامحدود

دامنه رایگان : دامنه رایگان ir


قیمت ماهیانه : دارد


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
پلان 7 ستاره -
فضای میزبانی: 3000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ادآن دامین : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
نصب cms (رایگان)
سایر امکانات : نامحدود

دامنه رایگان : دامنه رایگان ir


قیمت ماهیانه : دارد


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
پلان 8 ستاره -
فضای میزبانی: 4000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ادآن دامین : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
نصب cms (رایگان)
سایر امکانات : نامحدود

دامنه رایگان : دامنه رایگان ir


قیمت ماهیانه : دارد


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.212.93.234) وارد شده است.