مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلان 50 مگابایتی -
فضای میزبانی: 50 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ادآن دامین : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
سایر امکانات : نامحدود

قیمت سالیانه : 30000


پلان 1 ستاره -
فضای میزبانی: 100 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ادآن دامین : 2
کنترل پنل : سی پنل
نصب cms (رایگان برای بار اول)
سایر امکانات : نامحدود

قیمت ماهیانه : ندارد


پلان 2 ستاره -
فضای میزبانی: 200 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ادآن دامین : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
نصب cms (رایگان)
سایر امکانات : نامحدود

قیمت ماهیانه : دارد


پلان 3 ستاره -
فضای میزبانی: 300 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد ادآن دامین : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
نصب cms (رایگان)
سایر امکانات : نامحدود

قیمت ماهیانه : دارد


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.207.134.98) وارد شده است.